top of page

Branşlar

İNGİLİZCE

 

İngilizce branş öğretmenleri  tarafından uygulanan İngilizce programımızın temel amacı öğrencilerimize İngilizceyi sevdirmek, başka bir dil ile de iletişim kurabileceklerinin farkına varmalarını sağlamak ve bu dili öğrenmeye istek uyandırmaktır.

Oyun merkezli çeşitli etkinlikler öğrencinin dil kullanımına aktif katılımını sağlar; atölye çalışmaları yaparak farklı alanlarda da öğrendikleri yabancı dili kullanabileceklerini görürler. Drama, TPR (Fiziksel Uygulamalı Anlatım), müzik ve kuklalar dili etkin olarak kullanmada en çok yararlanılan yöntemlerdendir. Zengin görsel ve işitsel araçlar, günlük konuşma etkinlikleri, hareket eşliğinde söylenen şarkı, tekerleme ve oyunlar öğrendiklerini pekiştirmede büyük rol oynar.

İngilizce etkinlikleri planlanırken öğrencilerin farklı öğrenme şekillerine sahip oldukları göz önünde tutularak  resim çalışmaları, müzik ve hareket bazlı çalışmalar, bilgisayar destekli etkinlikler, drama, hikaye kitapları ve projeler kullanılarak farklı öğretim teknikleriyle her öğrenciye ulaşmak hedeflenmiştir.

Dünyanın pek çok yerinde konuşulan dilin İngilizce olması, ebeveynlerin çocukları için İngilizce öğrenme isteğini arttırmış ve öğretim yaygınlığını daha erken yaşlara çekmiştir. Dil ediniminin en yoğun, en aktif ve en uzun vadeli olduğu süreç erken yaşlarda meydana gelmektedir. Dolayısıyla bütün yabancı dillerde ve yeni bilgilerde olduğu gibi, İngilizceye de ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenme o kadar kolay ve kalıcı öğrenilmektedir. Bu düşüncelerle okulumuzda, okulöncesi çağındaki öğrencilerin İngilizce öğrenmeleri için hazırlanmış özel bir program uygulanmaktadır.

• Creative English (Yaratıcı İngilizce) 

• Music and Movement (Müzik ve Hareket)

• Everyday English (Yaşayan İngilizce)

 

İSPANYOLCA

 

İspanya’dan başka Brezilya’nın dışındaki tüm Güney Amerika ülkelerinde anadil olan İspanyolca, dünya genelinde İngilizceden sonra en geçerli ticaret dilidir. Aynı zamanda Latin kültürünün dünyadaki etkisi nedeniyle çok önemli bir kültür ve sanat dilidir. İspanya ile ülkemiz arasında ticaret hızla artmakta ve böylece İspanyolca bilen kişi gereksinimi büyümekte, İspanyolca bilmek önemli bir avantaj haline gelmektedir.

 

İspanya Krallığı ve Anabilim Eğitim Kurumları iş birliği ile İspanyolca, İngilizcenin yanı sıra Türkiye’de ilk kez BİRİNCİ YABANCI DİL olarak öğretilmeye başlanmakta ve öğrencilerimize mezun oldukları zaman ‘Dele’ sınavlarında başarılı olacak derecede İspanyolca öğretilmesi hedeflenmektedir. Öğretmen, müfredat, ders materyali sağlama ve geliştirme konusunda İspanya Krallığı tam destek vermektedir.

 

Anaokullarımızda İngilizcenin yanı sıra öğrencilerimiz İspanyolca ile tanıştırılmaktadır. İspanyolca dersinde uygulanan yöntem ve metotlar İngilizce eğitimi ile aynıdır. Dersler şarkılar, hikâye anlatımı, filmler, drama etkinlikleri gibi işitsel, görsel ve kinestetik yöntemlerle yapılmaktadır. Yabancı ve Türk öğretmenlerle yürütülen dersler ile amacımız; öğrencilerimize İspanyolcanın farkındalığını yaşatmak, yaratıcılıklarını kullanarak dili sevmelerini sağlamak ve onları konuşmaya teşvik etmektir.

 

MÜZİK

 

Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi: Müzik, ortaya çıkışından bu yana sürekli gelişmeler kaydederek günümüze kadar gelmiştir. Bugün müzik; yemek yemek, su içmek, nefes alıp vermek kadar doğal bir ihtiyaç olarak kabul edilmektedir. Anne karnında yedi aylık bir bebek bile sese, müziğe tepki vermektedir. Yeni doğan bebekler anne sesi ile rahatlamakta, ninni ile uykuya geçmektedir. Bebeklikten itibaren işitsel algı eğitimi ile başlayan müzik eğitimi, çocukların konuşmayı birçok kavram ve konuyu öğrenmesinde, vücudunu koordineli bir şekilde kullanmasında etkili olmaktadır. Müzik eğitiminde önemli bir yer tutan işitsel algı eğitimi ile çocuk dikkatini bir konuya yoğunlaştırmakta, sesleri dinlemekte, tanımakta ve ayırt etmektedir.

Müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır (Lazdauskas 1996).

 

BALE & MODERN DANS

 

Dans eğitimi çocuklara daha esnek zarif ve estetik bir duruş kazandırdığı gibi doğru bir beslenme ile sağlıklı bir vücuda sahip olmak için neşeli ve keyifli bir yoldur. Dans eğitimi faaliyetleri çocuklarda fiziksel gelişimlerin yanı sıra özgüvenin gelişmesine yardımcı olur.

Çocuklar dans faaliyetleri ile mutlu olup eğlenmekte birlikte çalışarak başarmanın zevkini tatmaktadırlar. En önemlisi onların dans ederken yüzlerinde oluşan harika gülümsemeleridir.

 

 

bottom of page